UPS Up Selec Online in 3 phase out 1 phase

Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha