UPS Up Selec Online 3 phase Hi-Frequency

Công nghệ Hi-Frequency
Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha