UPS Up Selec Online 3-Phase In/3-Phase Out

Công nghệ biến áp truyền thống
Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha