UPS Up Selec Offline 2000VA-2500VA

Công suất: 2000VA – 2500 VA
Thời gian lưu: 3 – 10 phút
Thời gian nạp: tối đa 8 giờ

Danh mục: