UPS Up Selec Offline US Series

Tần số: 50Hz/60Hz +/-1Hz
Dạng sóng: PWM mô phỏng dạng sóng hình sin
Thời gian nạp: thông thường 8 tiếng được 90%

Danh mục: