Solar series

Hiệu năng: >80%
Tần số: 50Hz / 60Hz
Dạng sóng: sóng sin thuần tuý