UPL 10K PF 1.0

Công suất: 10KVA/10KW
Trọng lượng tịnh: 94kg