ULP 103C

Công suất: 10KVA/9000W
Dạng hiển thị: LCD, LED
Trọng lượng tịnh: 55Kg (Không kể tủ ắc-quy)