Công ty tnhh điện và tin học phi long

Địa chỉ: 162 Hàm Nghi – Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 388 8000

Công ty tnhh thương mại và phát triển công nghệ quang minh

Địa chỉ: 74 Đống Đa – Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại:

Công ty thông tin tín hiệu đường sắt Đà nẵng

Địa chỉ: 218 Hải Phòng – Thanh Khê –  Đà Nẵng 

Điện thoại: (0511) 382 1345