Hiển thị tất cả 3 kết quả

Công nghệ biến áp truyền thống Đầu vào 3 pha đầu ra 3 pha

Công nghệ biến áp truyền thống Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha

Công nghệ Hi-Frequency Đầu vào 3 pha đầu ra 1 pha