Hiển thị tất cả 2 kết quả

Công suất: 2000VA - 2500 VA Thời gian lưu: 3 - 10 phút Thời gian nạp: tối đa 8 giờ

Tần số: 50Hz/60Hz +/-1Hz Dạng sóng: PWM mô phỏng dạng sóng hình sin Thời gian nạp: thông thường 8 tiếng được 90%