Hiển thị kết quả duy nhất

UPS Exclusive Model

USS Series

Tần số: thấp hơn 35 dBA Dạng sóng: PWM mô phỏng sóng hình sin